Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.mediawirtualne.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupę Media Wirtualne.

Administratorem Serwisu jest Grupa Media Wirtualne Polska z siedzibą w Gdyni, adres elektroniczny: kontakt@mediawirtualne.pl (dalej: „Administrator”).

Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w każdym momencie po kliknięciu w link „Regulamin serwisu” znajdujący się w stopce Serwisu. W stopce Serwisu znajdują się również odnośniki do Polityki prywatności Serwisu oraz Polityki cookies

II. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Serwisie – rozumie się przez to serwis WWW dostępny w sieci Internet pod adresem www.mediawirtualne.pl, którego administratorem jest Grupa Media Wirtualne Polska;

2) Usłudze – rozumie się przez to bezpłatną usługę świadczoną w Serwisie przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na:

a) zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Treści bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),

b) zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do audiowizualnych usług medialnych typu „video on demand” (VOD),

3) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Usługi;

4) Treści – rozumie się przez to materiały audiowizualne dostępne w Serwisie, udostępniane na żądanie Użytkownika;

5) Sprzęcie – rozumie się przez to urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi, w tym komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety);

6) Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą przez przystąpienie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, o treści określonej w Regulaminie.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rozpoczęcie korzystania z jakiejkolwiek Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem przez Użytkownika Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usług oraz rozwiązania Umowy.

4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy poprzez poinformowanie Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mediawirtualne.pl. W takim przypadku rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Administratora oświadczenia woli Użytkownika.

5. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mediawirtualne.pl.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.

8. Usługi nie wymagają rejestracji i logowania.

9. Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną ilość razy na różnego rodzaju Sprzęcie spełniającym wymagania techniczne Serwisu.

Szanujemy Twoją prywatność

My i nasi partnerzy wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookie, i przetwarzamy dane osobowe, takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celu spersonalizowania reklam i treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenia wydajności reklam i treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Możesz zmienić zdanie i zmienić wybór zgody w dowolnym momencie, wracając na tę stronę. Dowiedz sie więcej na temat w Polityka cookies.